Har ditt företag en systematisk arbetsmiljödokumentation?


Arbetsmiljögruppen hjälper er att skapa en godkänd dokumentation med minimalt arbete!

Arbetsmiljöverket kräver att alla företag skall ha en godkänd arbetsmiljödokumentation. Men för oss handlar det inte bara om lagar och regler. Vi arbetar med att människor skall må bra.

Mår de anställda bra – mår företaget bra!

För att kunna arbeta på ett enkelt och effektivt sätt med arbetsmiljön så har Arbetsmiljögruppen tagit fram ett komplett webbsystem för SAM. Med ett webbaserat administrationssystem får du fullständig kontroll över ditt Systematiska Arbetsmiljösystem (SAM) och ditt Systematiska Brandskyddsarbete (SBA).

Arbetsmiljögruppen har specialiserat sig på att kvalitetssäkra och göra dokumentationer. Med konsulter samt egna jurister med specialkunskap om SAM och SBA så kan vi erbjuda högsta kompetens inom området.

Läs mer om SAM

Läs mer om SBA

Vi hjälper er med allt inom SAM, SBA, Arbetsmiljöarbete, Systematiskt Brandskyddsarbete, Arbetsmiljödokumentation, Brandskyddsdokumentation, arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete, arbetsmiljö, brandskydd, psykosocial, organisatorisk, dokumentation, konsult, konsulthjälp, Arbetsmiljökonsult, AMG, Arbetsmiljögruppen i Växjö, Kronoberg & Småland.